kropka Gdańsk 733 700 333 kropka Gdynia 607 297 835 Aktualności

Techniki chirurgiczne w dermatologii

Planowany Termin wiosenny - maj 2024 roku (czwartek, piątek).

Szczegóły Rejestracja Dermedica tel 733-700-333
Opłata za kurs - 2400 PLN - kwota brutto
Kierownik merytoryczny kursów Dr n.med. Piotr Szlązak
Miejsce - Gdańsk al Zwycięstwa 34
 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy - proszę wpisać w uwagach informację o rodzaju kursu

Zakres kursu obejmuje

Zajęcia teoretyczne

 • Budowa skóry i mechanizmy gojenia
 • Znieczulenie w dermatochirurgii
 • Przedoperacyjna ocena pacjenta
 • Opieka pozabiegowa
 • Materiały szewne i techniki szycia chirurgicznego skóry, dobór podstawowych narzędzi do zabiegów
 • Wycięcie wrzecionowate skóry i wykorzystanie sztanc w dermatochirurgii
 • Podstawy technik płatowych
 • Przeszczepy skóry
 • Podstawy elektrochirurgii skóry
 • Podstawy kriochirurgii skóry
 • Terapia fotodynamiczna

Uczestnicy otrzymają także materiały dydaktyczne zawierające informacje o zasadach i wymogach przygotowania gabinetu do zabiegów z zakresu dermatochirurgii, oraz tablice anatomiczne w formie elektronicznej

Warsztaty "pig leg workshop" (180 minut)

 • Wycięcie wrzecionowate skóry i wykorzystanie sztanc w dermatochirurgii
 • Podstawy technik płatowych
 • Przeszczepy skóry

Zajęcia praktyczne - z udziałem pacjentów (10-12 godzin)

UWAGA!!! Możliwa zmiana kolejności prowadzonych bloków/tematów zajęć ze względu na konieczność zagwarantowania pacjentom i uczestnikom kursu warunków ograniczających ryzyko transmisji infekcji wirusowych

Przejdź tutaj Rozpoznaj swój problem

Nasi specjaliści pomogą rozwiązać Twój problem.

SOCIAL MEDIA facebook instagram